Informacja w sprawie RODO

Szanowni Państwo,

 

Kierujemy tą wiadomość do wszystkich naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.

Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. Z uwagi na zachodzące zmiany, chcielibyśmy przekazać informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem danych osobowych w naszej firmie jest APAMA acoustic project z siedzibą w Częstochowie, ul. Legnicka 148.

Dane naszych klientów przetwarzane są w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu kontynuacji współpracy pomiędzy naszą firmą, a naszymi kontrahentami. Uprzejmie informujemy, że podsiadane przez nas dane osobowe są chronione na najwyższym poziomie uwzględniając nowo wprowadzone przepisy art. 6 ustęp1 litera b i f RODO.

Nasi klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto nasi kontrahenci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych. Informujemy, że posiadane przez nas dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę , prosimy o wysłanie wiadomości na adres biuro@apama.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół APAMA acoustic project