Pomiary akustyczne

    Wykonujemy profesjonalne badania i pomiary akustyczne. Jako jedyni w Polsce posiadamy najwyższej jakości sprzęt pomiarowy marki SINUS Messtechnik GmbH o najlepszej klasie dokładności. W naszych laboratoriach: w dydaktycznym znajdującym się w Instytucie Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w laboratorium w siedzibie naszej firmy prowadzimy własne oraz zlecane przez klientów badania akustyczne.
ZASTOSOWANIE:
- do sprawdzenia czy dane budynki i pomieszczenia spełniają dopuszczalne normy akustyczne
- do kontroli hałasu w zakładach pracy, dyskotekach, domach prywatnych, szkołach, itd..
- do zbadania przyczyn problemów z dźwiękiem w kinach, studiach nagraniowych, salach prób, salach tanecznych,
dyskotekach, itd.
- do pomiarów poziomu hałasu pojazdów mechanicznych i maszyn produkcyjnych
WŁAŚCIWOŚCI:
- wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z akustycznymi normami PN-EN ISO
- wynik widoczny w czasie rzeczywistym
- raport generowany automatycznie
- możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu podczas pomiaru
ZALETY:
- poziom hałasu w każdym obiekcie i środowisku
- izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród budowlanych
- izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, konstrukcyjnych
- czas pogłosu w pomieszczeniach
- współczynnik zrozumiałości mowy
- poziom dźwięku A w pomieszczeniach