0 WYCENY
Strona główna / Porady / Pogłos - co oznacza to pojęcie?

Pogłos - co oznacza to pojęcie?

Pogłos - pod tym tajemniczym pojęciem kryje się po prostu określenie echa. Pogłos jest związany ze zjawiskiem stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, to występowanie dużej liczby odbitych fal od powierzchni pomieszczenia. Dlatego w pomieszczeniu, w którym jest echo ludzkie ucho, dzięki zjawisku pogłosu, odczuwa tak jakby dźwięk się przedłużał. Zjawisko to najłatwiej zaobserwować w pustych pomieszczeniach o dużych powierzchniach odbijających dźwięk.

Na pogłos składają się dźwięki pochodzące z pierwszych odbić, a także wczesne odbicia pochodzące od sufitu i podłogi oraz ścian bocznych. Za wszystkimi tymi odbiciami ciągnie się ogon pogłosowy składający się nawet z późniejszych 2000 odbić, które docierają do ucha słuchacza po pierwszych odbiciach.

Z pojęciem pogłosu wiąże się także pojęcie opóźnienia początkowego: skrót ITDG (z ang. Initial Time Delay Gap). Jest to różnica w czasie w jakim dociera do słuchacza dźwięk pierwotny i dźwięk z pierwszego odbicia. Czasami początkowych opóźnień zajmował się naukowiec Beranek według niego wynika, iż czas ITDG (t1) powinien zawierać się w czasie od 15 do 30 milisekund. W przypadku czasu pierwszego odbicia przekraczającego 50 do 70 milisekund słuchacz ma wrażenie przebywania w dużej przestrzeni. Wszystkie pozostałe odbicia docierające powyżej 100 milisekund zmysł słuchu odbiera jako echo. Za wczesne odbicia uznaje się odbicia znajdujące się w zakresie 80 milisekund.

Z pojęciem pogłosu jest nieodzownie związane pojęcie czasu pogłosu. Czas pogłosu to czas po jakim od wyłączenia źródła dźwięku poziom ciśnienia akustycznego spada o 60 dB. Jest to odpowiednik 1 tysięcznej wartości dźwięku początkowego. Czas pogłosu to jeden z głównych kryteriów oceny akustycznej wnętrz, gdyż czas pogłosu nie powinien być zbyt duży ani też za mały, abyśmy nie czuli się, że przebywamy w pomieszczeniu „martwym akustycznie”. Wyjątkiem od reguły są tzw. komory bezechowe, gdzie zależy nam na jak najkrótszym czasie pogłosu poprzez likwidację odbić, jak największe pochłonięcie i rozproszenie dźwięku.

Czas pogłosu zależy od wielu czynników: wielkości i kształtu pomieszczenia, rodzaju i sposobu rozmieszczenia materiałów, z którego pomieszczenie jest zbudowane, temperatury, wilgotności oraz częstotliwości dźwięku. Na obliczanie czasu pogłosu istnieje wiele wzorów matematycznych. Jednym z najbardziej popularnych jest wzór Sabine’a, inne wzory to np. wzór Eyringa czy Millington-Sette'a.

Czy wiesz że w siedzibie Apamy mamy takie laboratorium gdzie dzieją się dziwne rzeczy?