Bass Trapy - Pułapki Basowe

Pułapki basowe służą do mocowania w rogach pomieszczeń, za ich pomocą można regulować czas pogłosu w danym pomieszczeniu. Konstrukcja pułapek oraz miejsce montażu powoduje, że najskuteczniej pochłaniają niskie częstotliwości. Im większa średnica pułapki tym większa skuteczność pochłaniania niskich częstotliwości.

W naszej ofercie są dostępne pułapki w dwóch liniach:
- mocowane do powierzchni - CW oraz PW
- podwieszane - APAcube
- mobilne - W

ZALETY:
- produkt przeznaczony do absorpcji niskich częstotliwości i eliminacji niekorzystnych rezonansów i odbić dźwięku w pomieszczeniu; produkt pozwala kształtować właściwie „rozkład” basów zapobiegając dudnieniom i niekorzystnym wpływom na kształt dźwięku w pomieszczeniu odsłuchowym, wyróżnia go:
- jednolita regularna struktura komórkowa,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- mała podatność na działanie rozpuszczalników organicznych i detergentów,
- wysoka jakość wykonania,
- łatwość montażu,
- stałość koloru oraz wymiarów w czasie.

Zamówienia przyjmujemy pod nr tel.: 667 766 100 i na adres e-mail: biuro@apama.pl

Produkty dostępne w linii Bass Trapy - Pułapki Basowe